Üldjuhend 2022/2023

Retlar Harrastuskorvpalli Liiga 2022/2023

JUHEND

EESMÄRK:

Retlar Harrastuskorvpalli Liiga eesmärkideks on:

1) populariseerida korvpalli just harrastajate seas Tallinnas

2) anda võimalus mängida korvpalli kõigile soovijatele, ja seda just harrastustasemel

3) sportlike ja tervete eluviiside propageerimine,

4) läbi eelnevate eesmärkide selgitada välja Retlar Harrastuskorvpalli Liiga võitja korvpallis.

AEG JA KOHT:

Tallinna Harrastusliiga Korvpallis toimub ajavahemikus 17.oktoober 2022 kuni 28.mai 2023 ja võitlused toimuvad Tallinna linna piirides või Peetris (Harjumaal).

OSALEJAD:

Tallinna Harrastusliiga Korvpallis võivad osa võtta kõik ettevõtted, sõpruskonnad, võistkonnad, kelle koosseisus on harrastussportlasted, kes ei ole:

  • registreeritud kunagi Eesti Korvpalliliidu Meistriliigasse
  • registreeritud hooaegadel vahemikus 2013/2014 kuni 2022/2023 Eesti Korvpalliliidu I liigas
  • registreeritud hooaegadeL vahemikus 2017/2018 kuni 2022/2023 Eesti Korvpalliliidu II liigas

Võistkonna suuruseks on lubatud 20 mängijat, kellest mängul korraga max. 12 mängijat.

Iga mängija võib hooaja jooksul osaleda vaid ühes meeskonnas. Meeskonna mängijate nimekiri saata korraldajatele hiljemalt 30.september 2022 a.

Igal meeskonnal on võimalik kuni 31.detsembrini 2022 registreerida 3 uut mängijat, alates 1.jaanuarist 2023 lisaregistreerimisi ei toimu.

Play-offides võivad meeskonnad kasutada vaid neid mängijaid, kes on osalenud minimaalselt kolmel mängul alagrupi faasis, kui korraldajad ei otsusta teisiti hooaja lõppfaasis. 

VÄLJAK:

Osalevatel meeskondadel peab olema võimalus pidada kodumänge, mänguväljaku mõõtmed ning jooned peavad vastama FIBA poolt määratud nõuetele ja organiseerima elektroonilise tabloo olemasolu, v.a. finaalpäev. Finaalpäeva korraldusega tegeleb ja kulud katab korraldaja.

VÕISTLUSSÜSTEEM: Selgub kui on teada täpne võistkondade arv.

REEGLID:

Reeglid on kooskõlas FIBA koostatud reeglitele.

Reeglitega saate tutvuda aadressil:

http://www.fiba.com/en/Module/c9dad82f-01af-45e0-bb85-ee4cf50235b4/1faaa885-7478-4f87-ae5a-45b2c5939e96

OSAVÕTUMAKS:

Osavõtumaks Retlar Harrastuskorvpalli Liigas osalemiseks on 180 eurot meeskondadel, kes tegid kaasa 2020/2022 põhihooaja, ja 200 eurot uutele meeskondadele, mis tuleb maksta hiljemalt 30.september 2022:

Konto omanik: Richard Wagner

Konto number: EE974204278613325816

Summa: 180/200 euri

Selgitus: Harrastusliiga osavõtutasu + meeskonna nimi

AUTASUSTAMINE:

Liiga võitjat autasustatakse Karika, medalite ja meenetega, teise ja kolmanda koha omanikke autasustatakse medalite ja meenetega.

Lisaks valitakse finaalipäeval finaalmängust MVP mängija, samuti hooaja MVP ja fair-play meeskond, kellele jagatakse samuti meeneid.

OSALEVATE MEESKONDADE KOHUSTUSED:

Osalevad meeskonnad peavad kinni pidama tähtaegadest Seda siis nii osavõtumaksu maksmisel, kui ka mängugraafikut silmas pidades. Samuti peab iga meeskonna esindaja kontrollima, kas üles antud mängija mahub liiga korraldaja poolt antud piirangutesse.

Samuti on meeskonna esindajad kohustatud edastama mängude kokkulepitud ajad hiljemalt 48 tundi enne mängu toimumist, ning edastama mängu protokolli 24-tunni jooksul peale mängu toimumist aadressil harrastusliiga@bcforwards.ee

Kuna tegemist on harrastusliigaga, siis harrastusliiga ei tunnista loobumisvõite-kaotusi, seega on võistkonnad kohustatud läbi mängima kõikide voorude kõik mängud.

NB! Haigestumise eest ei vastuta Liiga vaid iga meeskond ise. Keelatud on haigussümptomitega inimesel osaleda mängudel ja kohtunikul on õigus sümptomitega inimesed ära saata. Tungivalt soovituslik on omada deso-vahendeid.

FORCE MAJEURE:

Liiga korraldajad jätavad kõik õigused Liiga jooksvas süsteemis muudatuste sisse viimiseks, kui selle tingib force majeure olukord.

Force majeure olukorraks peavad Liiga korraldajad loodusõnnetust, riigi poolt välja kuulutatud julgeoleku- või teistlaadi eriolukordi, haigusepuhanguid – kõik, mis võivad takistada Liiga mängude tavapärast toimimist.

KORRALDAJA KOHUSTUSED:

Korraldajad on kohustatud hoidma kontrolli all harrastustaseme, lahendama protestid, distsiplinaarküsimused. Samuti on korraldaja kohustatud tegema topeltkontrolli meeskonna ülesantud mängijate osas.

Korraldaja on kohustatud kajastama mängude aegu, ja tulemusi, pidama arvestust turniiritabelina.

Korraldajad on kohustatud läbi viima finaalpäeva oma kulu ja kirjadega.

MÄNGUDE INFO:

Voorudes esimesena asetatud võistkond kindlustab mängu läbiviimiseks väljaku ning tasustab sekretariaadi, s.o. lauakohtuniku.

Kodumeeskond peab edastama hiljemalt 48 tundi enne mängu toimumist kokku lepitud mängu aja korraldajatele, aadressil harrastusliiga@bcforwards.ee

Teisena asetatud võistkond kindlustab ja tasustab väljakukohtuniku. Soovituslik on siinkohal kasutada litsentseeritud kohtunikke.

Võistkonnad peavad omama ühevärvilisi nummerdatud (0-99) särke, võistlusvormid soovitavalt kahepoolsed.

ISIKUANDMED:

Korraldaja töötleb liiga korraldamise raames isikuandmeid kooskõlas BC FORWARDS privaatsuspoliitikaga, mis on kättesaadav aadressil:

http://bcforwards.ee/privaatsuspoliitika/

Liigas osalemine eeldab nõusoleku andmist andmete töötlemiseks.

LISAINFO:

Korraldajad ei vastuta mängijate vigastuste ja tervisliku seisundi eest.

Soovituslik on läbida tervisekontroll, vältimaks terviseprobleeme. Ehk meeskonna mängijate tervise eest vastutab vastav klubi.